Elintarvikeketjussa on monta toimijaa

Elintarvikeketju koostuu useista toimijoista ja se kokoaa nämä kaikki toimijat yhteen. Ketjun ensimmäisenä osana ovat alkutuottajat eli viljelijät, jotka tuottavat raaka-ainetta elintarvikemarkkinoille. Ketjussa seuraavana ovat elintarvikejalostajat, kuten meijerit, tehtaat ja teurastamot, jotka valmistavat elintarvikeraaka-aineista kuluttajille elintarviketuotteita. Ketjussa seuraavana ovat kaupat ja tukut, jotka markkinoivat elintarviketuotteet loppukuluttajille, ravintoloille ja muille suurtalouskeittiöille. Näiden ketjujen välissä on erilaisia kuljetusyrityksiä, jotka kuljettavat tuotteita viljelijältä jalostajille ja jalostajilta kauppoihin. Mitä pidempi tämä elintarvikeketju on, sitä enemmän on myös ns. välikäsiä, jotka tarvitsevat palvelustaan korvauksen pystyäkseen toimimaan. On siis selvää, että toiminnan on oltava kannattavaa ketjun jokaiselle tekijälle. Kaikki elintarvikeketjun osat ovat riippuvaisia toisistaan ja yhdessä vaikuttavat laajemmin ruokavalioon. Myös ihmisten ruokailutottumukset ja ostokäyttäytyminen vaikuttaa suoraan elintarvikeketjun toimintaan.

Suomessa toimii kaksi vahvaa kauppaketjua, jotka hallitsevat ruokamarkkinoita, S ja- K-ryhmä. Kauppaketjuilla on paljon valtaa ja ne voivat määritellä, mitä myydään ja millä hinnalla. Alkutuottajien osa on hankalampi, sillä alkutuottaja joutuu usein tyytymään siihen saamaansa hintaan, mitä ketjussa seuraava toimija eli elintarvikkeidenjalostaja suostuu tuotteesta maksamaan. Toki elintarvikkeidenjalostajankaan rooli ei ole helppo, sillä tämä porras joutuu olemaan jatkuvasti hereillä kuluttajien muuttuvien vaatimusten suhteen ja kehittämään tuotteita sellaisiksi, että ne menevät kaupaksi.

Alkutuottajillakin on mahdollisuus vaikuttaa tuotteestaan saamaansa hintaan ohittamalla ruokaketjussa elintarvikejalostaja ja kauppa myymällä tuottamansa tuotteet itse. Tätä kutsutaan suoramyynniksi. Tällöin alkutuottaja vastaa itse tuotteen prosessoinnista kuluttajapakkaukseen, elintarviketurvallisuudesta, markkinoinnista ja myynnistä. Suoramyynnin suosio on noussut viimevuosina niin tuottajien kuin kuluttajienkin keskuudessa. Lähiruoka eli lähialueelta peräisin oleva ruoka edistää oman alueen ruoantuotantoa ja paikallisten toimijoiden taloudellista asemaa. Aivan yksinkertaista tämä ei kuitenkaan ole, sillä kaikkien vaiheiden hallinta on tuottajille työlästä ja aikaa vievää. Suoramyynti sopiikin parhaiten pienille tiloille, joilla on aikaa tehdä nämä kaikki vaiheet itse.